[:pl]Załącznik:
ackerman-raport-2q-2017-14-08.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 sierpnia, 2017 17:36

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu