[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 roku, który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 20 kwietnia 2020 roku.

Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2020 z dnia 16 stycznia 2020 roku, pierwotna data publikacji w/w raportu została ustalona na dzień 15 maja 2020 roku.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 31 marca, 2020 14:16

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu