[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przedstawia w załączeniu treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 17 lipca 2017 roku.

Załączniki:
Uchwaly_Zwyczajnego_Walnego_Zgromadzenia_ACKERMAN_SA_17.07.2017.pdf[:]


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 17 lipca, 2017 17:21

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu