Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok.

Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2022 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2022 w dniu 2 marca 2022 roku, pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok był termin 21 marca 2022 roku.

Zarząd Emitenta informuje, że nowy termin publikacji raportu rocznego skonsolidowanego za 2021 rok został ustalony na dzień 29 marca 2022 roku.


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Data raportu: 21 marca, 2022 20:28

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu