[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za 2017 rok, który zostanie podany do publicznej wiadomości w dniu 1 marca 2018 r.

Zgodnie z harmonogramem publikacji zawartym w raporcie bieżącym nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r., pierwotna data publikacji w/w raportu została ustalona na dzień 21 marca 2018 r.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 27 lutego, 2018 8:35

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu