[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2017, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za II kwartał 2017 r. – 14 sierpnia 2017 roku
  2. raport za III kwartał 2017 r. – 14 listopada 2017 roku

Emitent publikuje niniejszy raport bieżący, w związku z rozpoczęciem podlegania obowiązkom informacyjnym po zakończeniu pierwszego miesiąca roku obrotowego 2017.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 10 lipca, 2017 8:39

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu