Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu raport roczny jednostkowy za rok obrotowy 2022.

Załączniki:
1. WAT_Raport_roczny_jednostkowy_2022_21_03_2023.pdf
2. Sprawozdanie_finansowe_WAT_2022.pdf
3. Sprawozdanie_z_badania_WAT_2022.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 21 marca, 2023 12:21

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu