[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku zawarł umowę o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z NWAI Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Warszawie („Autoryzowany Doradca”).

W ramach umowy Autoryzowany Doradca będzie świadczył wobec Spółki obowiązki, o których mowa w ust. 12 pkt 4 oraz pkt 5 Załącznika nr 5 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Zgodnie z umową rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi od dnia 1 marca 2018 roku.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt) 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 26 lutego, 2018 20:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu