[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2021, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2021 r. – 17 maja 2021 roku
  2. raport za II kwartał 2021 r. – 16 sierpnia 2021 roku
  3. raport za III kwartał 2021 r. – 15 listopada 2021 roku

Raport roczny za rok 2020 – 22 marca 2021 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Data raportu: 15 stycznia, 2021 11:11

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu