[:pl]Zarząd Ackerman S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w dniu 26 lutego 2018 roku zawarła porozumienie o rozwiązaniu umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią CSW Więckowska i Partnerzy z siedzibą w Poznaniu.

Rozwiązanie umowy nastąpi ze skutkiem na dzień 28 lutego 2018 roku.[:]


Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt) 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 26 lutego, 2018 20:31

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu