Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_3Q_2022_14_11_2022.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2022 15:37

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu