Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2022 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_1Q_2022_26_04_2022.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 26 kwietnia, 2022 9:56

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu