Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_3Q_2021_15_11_2021.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 15 listopada, 2021 15:51

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu