[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2019 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q_2019_15_10_2019.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 15 października, 2019 21:38

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu