[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2018 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q-2018-14-11-2018.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 listopada, 2018 12:08

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu