Zarząd WAT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w nawiązaniu do otrzymanego od Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie („Giełda”) pisma z dnia 16 czerwca 2023 r., w którym Giełda m.in. wskazała Spółce na konieczność uzupełnienia oraz skorygowania raportu okresowego za I kwartał 2023 r. („Raport”) w taki sposób, by w danych finansowych zamieszczonych w Raporcie znajdowały się dane określone w załączniku nr 1, 2 lub 3 do ustawy o rachunkowości w zakresie oznaczonym liczbami arabskimi, przekazuje w załączeniu skorygowany Raport.

Załącznik:
WAT_Raport_1Q_2023_15_05_2023.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 26 czerwca, 2023 22:53

Osoba reprezentująca:: Maciej Szymański – Prezes Zarządu