Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2021 roku.

Załącznik:
WAT_Raport_2Q_2021_16_08_2021.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 sierpnia, 2021 20:50

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu