[:pl]Zarząd Spółki ACKERMAN S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż raporty okresowe w roku obrotowym 2020, będą przekazywane przez Emitenta w następujących terminach:

  1. raport za I kwartał 2020 r. — 15 maja 2020 roku
  2. raport za II kwartał 2020 r. — 14 sierpnia 2020 roku
  3. raport za III kwartał 2020 r. — 13 listopada 2020 roku

Raport roczny za rok 2019 — 20 marca 2020 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.[:]


Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 16 stycznia, 2020 19:50

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu