Zarząd WAT S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2021 roku.

Załączniki:
WAT_Raport_4Q_2021_05_04_2022.pdf


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 5 kwietnia, 2022 10:07

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu