[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za III kwartał 2020 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_3Q_2020_20_10_2020.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 20 października, 2020 12:07

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu