[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2019 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_2Q_2019_14_08_2019.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 14 sierpnia, 2019 12:35

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu