[:pl]Zarząd ACKERMAN S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2020 roku.

Załącznik:
ACKERMAN_Raport_2Q_2020_7_08_2020.pdf[:]


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect"

Data raportu: 7 sierpnia, 2020 7:48

Osoba reprezentująca:: Dariusz Matulka Prezes Zarzadu