LuON

Support

LuBase

Jak dodać LuBase do Apple Home?

Aby zintegrować centralę LuBase z Apple Home, wystarczy zeskanować kod znajdujący się on na spodzie urządzenia. Skanowanie można przeprowadzić za pomocą aplikacji LuHome lub Dom.

Nie mogę dodać LuBase do Apple Home. Co z tym zrobić?

Jeśli dodanie LuBase do Apple Home nie powiodło się, upewnij się najpierw, że przewód zasilający i Ethernet są prawidłowo podłączone. Jeśli problem nadal występuje, sprawdź poprawność działania routera i sieci lokalnej – pamiętaj, że musisz znajdować się w tej samej sieci lokalnej, co LuBase. Jeśli posiadasz centra akcesoriów Apple, spróbuj zrestartować każde z nich. Jeżeli żadne z powyższych kroków nie rozwiązało problemu, zalecamy przywrócenie LuBase do ustawień fabrycznych.

Dlaczego urządzenia podłączone do magistrali LuLiNE nie działają?

Jeśli masz problemy z urządzeniami podłączonymi do magistrali LuLiNE, najpierw sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Upewnij się także, że korzystasz z odpowiedniego zasilacza – ten, który jest dołączony do zestawu LuBase, może być niewystarczający dla magistrali LuLiNE. Zasilacz o napięciu 24V możesz nabyć w sklepie LuON jako oddzielny produkt. Pamiętaj również o sprawdzeniu, czy na końcu magistrali zamontowany jest odpowiedni rezystor terminujący. Jeśli mimo to urządzenia nadal nie działają prawidłowo, skontaktuj się z działem wsparcia LuON.

Jak podłączyć rezystor terminujący w magistrali LuLiNE?

Jeśli centrala LuBase znajduje się na początku magistrali LuLiNE, konieczne jest zamontowanie rezystora terminującego na końcu magistrali. Rezystor ten jest dostępny jako osobny produkt w sklepie LuON. Jeśli jednak LuBase jest umieszczona w środku magistrali, wymagane jest zamontowanie dwóch rezystorów terminujących – po jednym na każdym końcu magistrali. Konieczne jest także przestawienie terminatora wewnątrz konektora na przeciwną pozycję.

Jak zresetować (przywrócić do ustawień fabrycznych) centralę LuBase?

Aby zresetować LuBase do ustawień fabrycznych, naciśnij i przytrzymaj przez 25 sekund przycisk resetu na dole urządzenia.

Czy w LuBase można wyłączyć podświetlenie?

Możesz wyłączyć podświetlenie w centrali LuBase. Znajdź LuBase na liście skonfigurowanych urządzeń, stuknij w „podświetlenie LuBase” i wyłącz tę funkcję.

Czy mogę dodać urządzenia LuON do LuBase bez dostępu do internetu?

Tak, by dodać urządzenia do systemu luonOS, nie jest potrzebne połączenie z internetem.

Czy centrala LuBase jest wymagana, by dodać urządzenia LuON do Apple Home?

Tak, by dodać urządzenia LuON do systemu Apple Home, potrzebna jest centrala LuBase. Działa ona jak most łączący urządzenia LuON z systemem Apple Home.

W jaki sposób mogę sterować urządzeniami podłączonymi do LuBase, gdy jestem poza domem?

Aby sterować urządzeniami LuON zdalnie, musisz mieć co najmniej jedno centrum akcesoriów Apple, jak HomePod czy Apple TV. To zapewnia ochronę prywatności i najlepszą jakość usług, bez konieczności korzystania z zewnętrznych serwerów. Dzięki temu twoje urządzenia są bezpieczne i działają zgodnie z najwyższymi standardami.

Czy LuBase można podłączyć do sieci za pomocą WiFi?

LuBase możesz podłączyć do sieci tylko za pomocą przewodu Ethernet. To zapewnia stabilniejsze połączenie i poprawia ogólną wydajność systemu.

LuTouch

Jak dodać LuTouch do systemu luonOS i Apple Home?

Aby dodać urządzenie LuTouch do systemu luonOS i Apple Home, wprowadź je w tryb parowania. W tym celu przytrzymaj przez 10 sekund dwa górne sensory dotykowe. Następnie ustaw centralę LuBase w trybie parowania i postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w zestawie lub w aplikacji LuHome.

Jak zresetować (przywrócić do ustawień fabrycznych) LuTouch?

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia LuTouch, przytrzymaj przez 10 sekund dwa skrajne sensory dotykowe po lewej stronie. Po 10 sekundach zwolnij sensory na 1 sekundę, a następnie przez 3 sekundy przytrzymaj dwa sensory dotykowe po prawej stronie. To przywróci ustawienia fabryczne urządzenia LuTouch. Zapoznaj się z dołączonymi instrukcjami, by uzyskać pewność, że proces przebiegnie bez problemów.

LuTouch nie może się sparować z LuBase. Co zrobić?

W przypadku problemu z parowaniem urządzenia LuTouch z centralą LuBase, warto sprawdzić, czy wszystkie przewody są podłączone prawidłowo (w przypadku korzystania z LuLiNE). Jeśli korzystasz z wersji bezprzewodowej, warto upewnić się, że LuTouch nie znajduje się zbyt daleko od centrali LuBase. Jeśli problem nadal występuje, zalecamy sprawdzenie, czy akumulator urządzenia jest w pełni naładowany lub dokonanie restartu urządzenia do ustawień fabrycznych. W czasie parowania warto również podłączyć urządzenie do zasilania za pomocą przewodu micro-USB. Może to pomóc w stabilnym sparowaniu LuTouch z LuBase.

Czy LuTouch można wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami kompatybilnymi z Apple Home?

Tak, urządzenie LuTouch umożliwia sterowanie każdym urządzeniem kompatybilnym z ekosystemem Apple Home. Aby skonfigurować odpowiednie automatyzacje, użyj aplikacji współpracującej z Apple Home.

Czy w LuTouch można wyłączyć czujnik temperatury i czujnik dźwięku?

Tak, w trakcie konfiguracji LuTouch za pomocą aplikacji LuHome, możesz wyłączyć dowolną usługę. Pozwala to na dostosowanie urządzenia do preferencji każdego użytkownika.

LuTouch podłączone do magistrali LuLiNE nie działa. Co mogę z tym zrobić?

Jeśli napotkasz problemy z funkcjonowaniem urządzeń podłączonych do magistrali LuLiNE, upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Dodatkowo sprawdź, czy korzystasz z właściwego zasilacza – ten dołączony do zestawu LuBase może okazać się niewystarczający dla magistrali LuLiNE. Zasilacz o napięciu 24V można nabyć jako oddzielny produkt w sklepie LuON. Pamiętaj również o sprawdzeniu, czy na końcu magistrali jest zamontowany odpowiedni rezystor terminujący. W przypadku, gdy urządzenia nadal nie działają poprawnie, zalecamy kontakt z naszym działem wsparcia technicznego LuON.

Jak długo LuTouch działa na zasilaniu z akumulatora?

LuTouch zasilany z akumulatora powinien działać bez ładowania przez około rok. Oczywiście czas pracy zależy od intensywności użytkowania urządzenia oraz warunków, w jakich się ono znajduje.

Czy czujnik dźwięku znajdujący się w urządzeniu może w jakiś sposób naruszyć moją prywatność?

Czujnik dźwięku zintegrowany z urządzeniem LuTouch nie narusza prywatności użytkownika, gdyż nie rejestruje danych audio, lecz jedynie analizuje poziom natężenia dźwięku. Co więcej, firma LuON nie korzysta z żadnych zewnętrznych serwerów, na których mogłyby być przechowywane jakiekolwiek informacje pochodzące z centrali LuBase.

LuPresence

Jak dodać LuPresence do systemu luonOS i Apple Home?

Aby dodać LuPresence do systemu luonOS i Apple Home, wprowadź urządzenie w tryb parowania. W tym celu przytrzymaj przez 10 sekund dwa górne sensory dotykowe. Następnie ustaw centralę LuBase w trybie parowania i postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w zestawie lub w aplikacji LuHome.

Jak zresetować (przywrócić do ustawień fabrycznych) LuPresence?

Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia LuPresence, przytrzymaj przez 10 sekund dwa skrajne sensory dotykowe po lewej stronie. Po 10 sekundach zwolnij sensory na 1 sekundę, a następnie przez 3 sekundy przytrzymaj dwa sensory dotykowe po prawej stronie. To przywróci ustawienia fabryczne urządzenia LuTouch. Aby zyskać pewność, że proces przebiegnie poprawnie, zapoznaj się z dołączonymi instrukcjami.

LuPresence nie może się sparować z LuBase. Co zrobić?

W przypadku problemu z parowaniem urządzenia LuPresence z centralą LuBase warto sprawdzić, czy wszystkie przewody (jeśli korzystasz z LuLiNE) są podłączone prawidłowo. W przypadku korzystania z wersji bezprzewodowej warto upewnić się, że LuPresence nie znajduje się zbyt daleko od centrali LuBase. Jeśli problem nadal występuje, zalecamy upewnienie się, że akumulator urządzenia jest w pełni naładowany lub dokonanie restartu urządzenia do ustawień fabrycznych. W czasie parowania można również podłączyć iurządzenie do zasilania za pomocą przewodu micro-USB. Może to pomóc w stabilnym sparowaniu urządzenia z LuBase.

Czy LuPresence można wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami kompatybilnymi z HomeKit?

Tak, urządzenie LuPresence umożliwia sterowanie każdym urządzeniem kompatybilnym z Apple Home. Aby skonfigurować odpowiednie automatyzacje, użyj aplikacji współpracującej z tym ekosystemem.

Czy w LuPresence można wyłączyć czujnik temperatury, czujnik dźwięku czy czujnik jasności?

Tak, w trakcie konfiguracji istnieje możliwość deaktywacji dowolnej usługi. Zrobisz to za pomocą aplikacji LuHome. Pozwala to na dostosowanie urządzenia do preferencji każdego użytkownika.

LuPresence podłączone do magistrali LuLiNE nie działa. Co mogę z tym zrobić?

Jeśli napotkasz problemy z funkcjonowaniem urządzeń podłączonych do magistrali LuLiNE, upewnij się, że wszystkie przewody są prawidłowo podłączone. Dodatkowo sprawdź, czy korzystasz z właściwego zasilacza – ten dołączony do zestawu LuBase może okazać się niewystarczający dla magistrali LuLiNE. Zasilacz o napięciu 24V można nabyć jako oddzielny produkt w sklepie LuON. Pamiętaj również o sprawdzeniu, czy na końcu magistrali jest zamontowany odpowiedni rezystor terminujący. W przypadku, gdy urządzenia nadal nie działają poprawnie, zalecamy kontakt z naszym działem wsparcia technicznego LuON.

Jak długo LuPresence działa na zasilaniu z akumulatora?

LuPresence zasilany z akumulatora powinien działać bez ładowania przez około rok. Oczywiście czas pracy zależy od intensywności użytkowania urządzenia oraz warunków, w jakich się ono znajduje.

Czy czujnik dźwięku znajdujący się w urządzeniu może w jakiś sposób naruszyć moją prywatność?

Czujnik dźwięku zintegrowany z urządzeniem LuPresence nie narusza prywatności użytkownika, gdyż nie rejestruje danych audio, lecz jedynie analizuje poziom natężenia dźwięku. Co więcej, firma LuON nie korzysta z żadnych zewnętrznych serwerów, na których mogłyby być przechowywane jakiekolwiek informacje pochodzące z centrali LuBase.

LuBulb

Jak dodać LuBulb do systemu luonOS i Apple Home?

Aby dodać żarówkę LuBulb do systemu luonOS i Apple Home, podłącz ją do zasilania i wprowadź w tryb parowania. Następnie przełącz centralę LuBase w tryb parowania i postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi w zestawie lub w aplikacji LuHome.

Jak zresetować (przywrócić do ustawień fabrycznych) żarówkę LuBulb?

Szczegółowy proces resetowania żarówki znajduje się w instrukcji urządzenia i aplikacji LuHome. Warto się z nim dokładnie zapoznać, ponieważ zawiera wiele kroków, które zapobiegają przypadkowemu zresetowaniu żarówki przy nagłych zanikach zasilania. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, skorzystaj z instrukcji lub aplikacji, aby upewnić się, że proces resetowania przebiega prawidłowo.

Nie mogę sparować LuBulb z LuBase. Co zrobić?

Jeśli żarówka mruga na czerwono podczas parowania, oznacza to problem – parowanie nie powiodło się. W takim przypadku odłącz żarówkę od zasilania na 5 sekund, a następnie podłącz ją ponownie i spróbuj sparować ją jeszcze raz. Jeśli problem będzie nadal występował, zresetuj żarówkę do ustawień fabrycznych i powtórz proces parowania.

Czy mogę sterować żarówką LuBulb za pomocą innych aplikacji?

Tak, wszystkie urządzenia LuON, w tym żarówka LuBulb, działają z aplikacjami obsługującymi Apple HomeKit. Oznacza to, że możesz sterować urządzeniami LuON, korzystając z dowolnej aplikacji kompatybilnej z HomeKit.

Czy sceny dynamiczne, statyczne i użytkowe mogą być obsługiwane w innych aplikacjach zgodnych z HomeKit?

Tak, wszystkie sceny w systemie LuON, w tym użytkowe, statyczne i dynamiczne, bazują na scenach HomeKit. Możesz zarządzać nimi z dowolnej aplikacji kompatybilnej z Apple HomeKit.

LuModule Pro

Jak dodać LuModule Pro do systemu luonOS i Apple Home?

Aby dodać LuModule Pro do systemu luonOS i Apple Home, należy wprowadzić je w tryb parowania poprzez przytrzymanie przez 6 sekund przycisku resetu w urządzeniu lub włącznika oświetlenia, który jest podłączony do modułu. Następnie należy wprowadzić centralę LuBase w tryb parowania i postępować zgodnie z instrukcjami dołączonymi do zestawu lub dostępnymi w aplikacji LuHome.

Jak zresetować (przywrócić do ustawień fabrycznych) LuModule Pro?

Aby przywrócić LuModule Pro do ustawień fabrycznych, należy przez 25 sekund przytrzymać przycisk resetu, który znajduje się na tylnej części obudowy.

LuModule Pro nie może się sparować z LuBase. Co zrobić?

Jeśli LuModule Pro nie może zostać sparowany z centralą LuBase, należy odłączyć go od zasilania na 5 sekund i powtórzyć proces parowania. Jeśli błąd wystąpi ponownie, zresetuj moduł do ustawień fabrycznych i powtórz proces parowania. Ważne jest, by upewnić się, że moduł nie znajduje się zbyt daleko od centrali LuBase lub innych urządzeń, które rozszerzają sygnał LuAiR.

Czy LuModule Pro można wykorzystać do sterowania innymi urządzeniami kompatybilnymi z Apple Home?

Tak, LuModule Pro pozwala na podłączenie klasycznych włączników oświetlenia oraz skonfigurowanie ich jako programowalne przyciski bezstanowe. Dzięki temu użytkownik może sterować dowolnym urządzeniem kompatybilnym z systemem Apple Home.

Jakimi urządzeniami może sterować LuModule Pro?

Urządzenie LuModule Pro pozwala na sterowanie oświetleniem, roletami, zasłonami, żaluzjami, drzwiami garażowymi, bramą wjazdową, furtką, drzwiami z wbudowanym zamkiem elektronicznym oraz gniazdkiem elektrycznym. Ponadto można do niego podłączyć przewodowe czujniki otwarcia/zamknięcia oraz przewodowe czujniki ruchu. Moduł jest ciągle ulepszany, a lista urządzeń, którymi można za jego pomocą sterować, jest sukcesywnie rozszerzana.

Czy LuModule Pro można wykorzystać do sterowania inteligentnymi żarówkami?

Tak, klasyczne włączniki oświetlenia po podłączeniu do modułu LuModule Pro można skonfigurować jako programowalne przyciski bezstanowe. Dzięki temu urządzenie świetnie nadaje się do sterowania inteligentnymi żarówkami kompatybilnymi z systemem Apple Home.

Czy LuModule Pro wymaga przewodu neutralnego?

LuModule Pro wymaga podłączenia przewodu neutralnego. Jeśli nie jesteś pewien, czy posiadasz przewód neutralny w swojej instalacji, skontaktuj się z elektrykiem lub skorzystaj z pomocy społeczności na forum LuON.

Jaki tryb konfiguracji wybrać w przypadku LuModule Pro: konfigurację uproszczoną czy zaawansowaną?

Konfiguracja uproszczona została zoptymalizowana tak, by każdy użytkownik systemu luonOS mógł szybko i bezproblemowo dostosować urządzenie do swoich potrzeb. Konfiguracja zaawansowana oferuje z kolei większą swobodę we wprowadzaniu ustawień, ale jest znacznie bardziej skomplikowana. Jeśli jesteś początkującym użytkownikiem systemów Smart Home, zalecamy skorzystanie z konfiguracji uproszczonej lub odwiedzenie forum LuON i skorzystanie z pomocy społeczności.

Czy LuModule Pro pokazuje zużycie energii dla urządzeń, które są do niego podłączone?

Tak, LuModule Pro może pokazywać zużycie energii dla urządzeń, które są do niego podłączone. Funkcja ta może być włączona podczas konfiguracji urządzenia, a jej wskazania można sprawdzić w aplikacji LuHome.

Czy oświetlenie w LuModule Pro mogę podłączyć w trybie schodowym lub krzyżowym?

Tak, urządzenie LuModule Pro umożliwia podłączenie oświetlenia w konfiguracji schodowej i krzyżowej. Aby dowiedzieć się, jak wykonać takie połączenia, należy sprawdzić instrukcję dołączoną do modułu. Pamiętaj, że podłączenie do sieci elektrycznej powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami.

W tylnej części LuModule Pro znajduje się złącze. Do czego służy?

Złącze znajdujące się z tyłu obudowy urządzenia umożliwia jego programowanie, a w przyszłości pozwoli na podłączenie przewodowego czujnika temperatury oraz wielu innych rozszerzeń. Odpowiednie czujniki temperatury i inne rozszerzenia będą dostępne w sklepie LuON, gdy zostanie wydana odpowiednia aktualizacja oprogramowania dla modułu.

LuHome

Czy w LuHome można sterować innymi urządzeniami kompatybilnymi z Apple Home?

Tak, w aplikacji LuHome możesz kontrolować wszystkie swoje urządzenia kompatybilne z Apple Home. To ułatwia zarządzanie nimi z jednego miejsca.

Czy sceny zaprojektowane w LuHome będą widoczne w innych aplikacjach HomeKit?

Tak, aplikacja LuHome pozwala tworzyć sceny, które są widoczne w innych aplikacjach HomeKit. Dzięki temu możesz łatwo wykorzystać zaawansowane możliwości LuHome.

Jakie dane na temat użytkowników są zbierane w aplikacji LuHome?

Aplikacja LuHome nie wymaga logowania i nie korzysta z serwerów zewnętrznych. Oznacza to, że nie zbieramy ani nie analizujemy danych użytkowników. W LuON stawiamy na prywatność, dlatego nasze oprogramowanie zapewnia maksymalną ochronę twoich danych.

Czy nazwy urządzeń i scen będą takie same jak w aplikacji Dom od Apple?

Tak, wszystkie nazwy urządzeń, scen, pomieszczeń i stref w aplikacji LuHome są takie same jak w aplikacji Apple Dom. Dzięki temu nie musisz tworzyć ich od nowa. Synchronizują się automatycznie, co ułatwia zarządzanie urządzeniami LuON.

Dlaczego w aplikacji LuHome nie widzę HomePoda, Apple TV i telewizora?

W aplikacji LuHome (i innych opartych na HomeKit) zarządzanie HomePodami, telewizorami i Apple TV nie jest możliwe. To ograniczenie wprowadzone przez Apple dotyczy wszystkich producentów aplikacji HomeKit.

Czy w aplikacji LuHome można przeglądać nagrania z kamer kompatybilnych z HomeKit?

Nie, Apple nie zezwala na odtwarzanie archiwalnych zapisów z kamer przez aplikacje HomeKit tworzone przez zewnętrzne firmy.

Czy LuHome można używać zamiast aplikacji Dom od Apple?

Tak, jeśli wolisz interfejs lub funkcje LuHome, możesz z powodzeniem zastąpić Apple Dom tą aplikacją. LuHome jest zaprojektowana z myślą o wygodzie, umożliwia łatwiejsze i bardziej intuicyjne zarządzanie urządzeniami luonOS i Apple Home.

Czy w aplikacji LuHome mogę ukryć urządzenia, których rzadko używam?

Tak, unikalną cechą aplikacji LuHome jest możliwość ukrywania rzadko używanych urządzeń. Może to może być przydatne na przykład w przypadku gniazdek czy przełączników, których nie używasz codziennie. Możesz łatwo przywrócić je do głównego widoku aplikacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Dzięki temu dostosujesz widok aplikacji do swoich potrzeb i uporządkujesz listę urządzeń.

Dlaczego w aplikacji LuHome urządzenia mają inny układ?

Aplikacje kompatybilne z Apple HomeKit, takie jak LuHome, nie umożliwiają synchronizacji układu położenia urządzeń, scen i ikon. Musisz samodzielnie ustawić te elementy w aplikacji LuHome.

Czy w przypadku usunięcia urządzeń z aplikacji Dom od Apple zostaną one usunięte również z aplikacji LuHome?

Synchronizacja urządzeń między aplikacjami Dom i LuHome jest automatyczna i działa w obie strony. To oznacza, że każde urządzenie dodane lub usunięte z jednej aplikacji pojawi się w drugiej lub zniknie z niej. Dzięki temu możesz łatwo zarządzać urządzeniami w obu aplikacjach bez konieczności manualnej synchronizacji.

luonOS

Czy urządzeniami dodanymi do systemu luonOS można sterować za pomocą innych aplikacji?

Tak, system luonOS współpracuje z Apple Home. To pozwala na sterowanie urządzeniami LuON za pomocą każdej aplikacji zgodnej z Apple Home. Dajemy w ten sposób użytkownikom większą swobodę w wyborze aplikacji do zarządzania urządzeniami LuON.

Czy system luonOS potrzebuje do działania stałego łącza internetowego?

Nie, system luonOS i urządzenia LuON mogą pracować bez dostępu do internetu. Jeśli jednak chcesz sterować urządzeniami spoza sieci lokalnej, potrzebujesz połączenia z internetem i co najmniej jednego centrum akcesoriów Apple, jak HomePod lub Apple TV.

Czy luonOS wysyła jakieś informacje na serwery zewnętrzne?

LuON nie korzysta z zewnętrznych serwerów. To zapewnia ochronę prywatności użytkowników i bezpieczeństwo ich danych. Cała komunikacja między urządzeniami odbywa się bezpośrednio, bez udziału zewnętrznych serwerów.

Dlaczego sparowane urządzenia LuON znajdują się w kategorii „Nieskonfigurowane”?

Urządzenia LuON mają wiele funkcji i praktycznych zastosowań. Zanim zaczniesz nimi sterować, musisz określić, jakie usługi będą przez ciebie wykorzystywane. Dopóki tego nie zrobisz, urządzenia będą widoczne w kategorii „Nieskonfigurowane”.

Czy system luonOS będzie kompatybilny z Matter?

Tak, luonOS i urządzenia LuON zostały zaprojektowane z myślą współpracy z protokołem Matter. Kompatybilność z Matter będzie dostępna za darmo w aktualizacji oprogramowania na przełomie 2024 i 2025 roku. Dzięki temu wszyscy użytkownicy LuON będą mogli korzystać z nowego, dynamicznie rozwijającego się standardu dla inteligentnego domu.

Czy aktualizacje systemu luonOS i urządzeń mogą instalować się automatycznie?

Tak, luonOS oferuje automatyczne aktualizacje oprogramowania. Taka usługa jest włączona domyślnie. Urządzenia LuON będą się automatycznie aktualizować w nocy, gdy użytkownik z nich nie korzysta.

Dlaczego aktualizacja nie może zostać automatycznie zakończona na urządzeniach, które są włączone?

System luonOS i urządzenia LuON mają zabezpieczenia, które zapobiegają aktualizacji oprogramowania w urządzeniu, które jest w użyciu. Kiedy urządzenie jest włączone, pobiera aktualizację, ale nie instaluje jej od razu. Zamiast tego czeka, aż przestanie być używane, a dopiero potem automatycznie instaluje aktualizację. Cały proces trwa około 10 sekund. Dzięki temu użytkownicy LuON mogą korzystać ze swoich urządzeń bez przerw na aktualizacje.

Czy system luonOS korzysta z szyfrowania?

Tak, luonOS zapewnia wszystkim użytkownikom domyślne, mocne szyfrowanie bez dodatkowych kosztów. Każde urządzenie w systemie luonOS ma unikalny klucz szyfrowania, gwarantujący bezpieczeństwo i prywatność przechowywanych danych. W ten sposób użytkownicy LuON mogą być spokojni o ochronę swoich danych.

Jak szybko po zaniku i powrocie zasilania system luonOS zaczyna działać?

Po zaniku zasilania i ponownym jego włączeniu system luonOS potrzebuje około 10 sekund, aby wrócić do działania. Po tym czasie jest już w pełni funkcjonalny i gotowy do wykonywania wszystkich zadań.

Czy urządzenia kompatybilne z luonOS potrafią przekazywać sygnał dalej, wykorzystując komunikację bezprzewodową LuAiR?

Tak, wszystkie urządzenia LuON, które są podłączone do stałego zasilania, automatycznie przekazują sygnał do innych urządzeń. Użytkownik może również samodzielnie konfigurować przekazywanie sygnału w aplikacji LuHome.

Dlaczego do systemu luonOS nie można podłączyć dowolnych urządzeń zaprojektowanych przez innych producentów?

System luonOS został stworzony tak, by gwarantować stabilność i niezawodność. Twórcy LuON dbali też o to, aby urządzenia były jak najbardziej funkcjonalne, a system jak najbardziej bezpieczny i szanujący prywatność użytkowników. W związku z tym umożliwiamy podłączenie do systemu luonOS tylko wybranych urządzeń. Ich producenci muszą zdobyć certyfikaty LuON. Dzięki temu użytkownicy mogą być pewni bezpieczeństwa, niezawodności systemu i pełnej ochrony prywatności.

luonOS to system zamknięty czy otwarty?

LuonOS to system zamknięty, zapewniający użytkownikom prywatność i bezpieczeństwo. Dzięki zgodności z Apple Home oferuje jednak wiele możliwości integracji. LuonOS łączy zalety systemów zamkniętych i otwartych, umożliwiając użytkownikom korzystanie ze stabilnego, bezpiecznego systemu o bogatej funkcjonalności i różnorodnych opcjach integracji.

Informacje o LuBase

Informacje o aktualizacjach

Aktualna wersja oprogramowania: 1.0.0

Data: 8.05.2024

Aktualizacja LuBase

  1. Naprawa błędu podświetlenia: Rozwiązaliśmy problem z podświetlaniem bazy, który występował przy ustawieniu jasności na poziomie 0%. Teraz podświetlenie działa prawidłowo bez względu na wybrany poziom jasności.
  2. Usprawnienie szybkości aktualizacji stanu: Poprawiliśmy szybkość odświeżania informacji o stanie żarówki po włączeniu sceny, co zapewnia bardziej płynne i szybkie działanie systemu.
  3. Optymalizacja pamięci zewnętrznej: Zredukowaliśmy zapotrzebowanie na pamięć zewnętrzną poprzez eliminację zbędnych wpisów w logach dotyczących timera i scen dynamicznych.
  4. Usunięcie nadmiarowych logów: Zlikwidowaliśmy niepotrzebne logi, które pojawiały się w trakcie odtwarzania scen dynamicznych z aktywnym timerem, co przyczynia się do większej przejrzystości logów.
  5. Poprawka funkcji kopii zapasowej: Naprawiliśmy błąd w funkcji tworzenia kopii zapasowej, który mógł wystąpić podczas pierwszej konfiguracji urządzenia.
  6. Zmiana lokalizacji zapisu kopii automatycznych:
    Zaktualizowaliśmy katalog, w którym są przechowywane automatyczne kopie zapasowe.
  7. Naprawa błędu usuwania kopii automatycznych: Rozwiązaliśmy problem z usuwaniem automatycznych kopii zapasowych.

Więcej informacji: https://forum.luon.pl/c/aktualizacje-luon/lubase/14

Reklamacje i zwroty

W LuON dbamy o Twoje doświadczenia z naszymi produktami. Zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc.

Zapytaj eksperta

Skontaktuj się z naszym ekspertem, który odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Zajrzyj na bloga

Zapoznaj się z najnowszymi wpisami na naszym blogu i poszerz swoją wiedzę.

Dołącz do forum

Dołącz do forum LuON i odkryj wsparcie, jakie oferuje nasza zaangażowana społeczność.